Priser og Rabatter

Ved alle hold er der angivet en fuld pris og en nedsat pris. ex. 700kr/600kr

Den fulde pris gælder alment mens:

Den nedsatte pris gælder for arbejdsledige, pensionister, efterlønsmodtagere, studerende på SU og lærlinge fra København og Frederiksberg kommune med gyldig dokumentation. Dokumentationen skal afleveres i forbindelse med tilmelding, før kursets start – enten via mail, pr. post eller ved fremvisning på kontoret.

Ved betaling online betaler du i første omgang den fulde pris og får derefter rabatten tilbagebetalt, når vi modtager dokumentationen.

Bor du ikke i København eller Frederiksberg kommune, eller som studerende ikke længere modtager SU, tilbyder vi dig halvdelen af rabatten.

Gyldig dokumentation er udbetalingsudskrifter fra A-kasser, pensionistbevis, aktuel dokumentation for efterløn og støttemeddelelse fra SU (SU-oversigt kan printes fra minSU.dk) og for lærlinge lærlingekontrakten/uddannelsesaftalen.

Hvis du er i tvivl om dokumentationens gyldighed kan du kontakte os på mail kbh@yoga.dk eller tlf. 33 34 35 36.

Rabatpris (sæson), hvor der fratrækkes 100 kr. på hold med 6 mødegange og derover, og 50 kr. på hold med færre end 6 mødegange, opnås ved deltagelse på flere hold i samme sæson (gælder dog ikke på visse specielle hold, som f.eks enkeltdagskurser, follow up, yoga for børn og unge, samt yogaens renselsesøvelser).

Tilmelder du dig til kursus 2, 3 osv. og betaler via hjemmesiden får du rabatten tilbage ved henvendelse til kontoret.

Sæsonerne er: 1) Vinter/forår fra januar til juni. 2) Sommer i juli og 3) Efterår fra august til december.

Du er sikret en plads på holdet når vi har registreret din tilmelding og din betaling. Du kan afmelde din plads på holdet senest 14 dage før kursusstart. Ved senere afmelding fratrækkes et administrationsgebyr på 195kr.

Kursusbeløbet tilbagebetales ikke efter kursusstart.